KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

Begrebet uudnyttede tilsagn dækker over tildelte tilskud til fx miljøforbedringer, som alligevel ikke skal bruges. Uudnyttede tilsagn af denne type er kun målrettet erhverv.

Sidder du som landmand med et tilskud til et projekt, som du alligevel ikke ønsker at realisere, kan dit tilsagn overdrages til en anden. Det kræver blot, at der sidder en anden landmand med et lignende projekt i støbeskeen.

Normalt har EU-tilskud til produktionslandbrug en frist på to år. Det betyder at tilskuddet skal bruges indenfor den tidsramme. Sker det ikke, skal tilskuddet returneres til EU. Taget i betragtning af hvor omstændigt det kan være at søge midlerne, kan overdragelsen af et u-udnyttet tilsagn til fx miljøforbedringer være yderst fordelagtigt – både for den der overdrager tilsagnet, men selvfølgelig også for den der modtager det. Der kan være tale om millionbeløb, som har afgørende betydning for et landbrugs grønne omstilling og fremtidige konkurrenceevne.

 

Se en liste over hvilke tilsagn, som ikke udnyttes af den nuværende tilsagnshaver, nederst på siden.

Fordelene ved uudnyttede tilsagn

Som rådgiver har jeg flere gange oplevet de mange fordele der er ved at overdrage et uudnyttet tilsagn til miljøforbedring fra én kunde til en anden. Rent administrativt tager det tid, men fordelene er det hele værd. Er du ude i god tid, behøver de lange tidsfrister heller ikke være et problem. Erfaringen viser igen og igen at det er ventetiden værd.

I mit arbejde giver u-udnyttede tilsagn til fx miljøforbedringer mig mulighed for at hjælpe kunder som har fået afslag på et tilskud. Ved hjælp af u-udnyttede tilsagn kan jeg hjælpe kunderne med, alligevel at få de ønskede besparelser deres projekt fortjener.

Dialogen sikrer dig de bedste resultater

Jeg har altid tæt kontakt med mine kunder. Det er nødvendigt, hvis man fx vil drage fordel af uudnyttede tilsagn til miljøforbedringer. Jeg kan løbende hjælpe mine kunder med at finde de rette tilskud og opdatere dem på deres muligheder. Får jeg et uudnyttet tilsagn ind, kan jeg også tilpasse og overdrage tilsagnet.

Tålmodighed betaler sig

Pga. regeringens udflytning af arbejdspladser i landbrugsstyrelsen er der en forlænget frist på sagsbehandlingen af uudnyttede tilskud samt alle de øvrige tilskud. Det kan tage op til et halvt år at få sin sag igennem systemet. Der kan dog også være tale om rigtig store beløb på mange millioner, derfor tager sagsbehandlingen ekstra tid. Myndighederne skal være 100% sikre på at alle forhold er i orden. Den ventetid kan godt blive for meget for nogen kunder. Jeg råder dem dog altid til enten at være ude i god tid, eller til at væbne sig med tålmodighed. Ventetiden er altid det hele værd. Derudover begynder det at lysne, når det kommer til fristen for sagsbehandlingen. Fremtidigt tyder alt på at ventetiden snart bliver mærkbart kortere. Tilmeld dig evt. vores nyhedsbrev, hvor jeg også løbende omtaler nye u-udnyttede tilsagn mv.

Her kan du få et overblik over tilsagn, som ikke udnyttes af den nuværende tilsagnshaver:
ProjektTilsagnsperiodeInvesteringsbeløb
For kunde søges tilsagn til teknologi der vedr. fasefodring, LED lys, LC styret ventilation, varmefordeling og overdækning til klimastald. Derudover søges tilsagn til teltoverdækning af gyllebeholder
For kunde søges tilsagn til løsdriftstald med plads til 200 stude/opdræt.
Stalden indrettes med fællesbokse.
For kunde søges tilsagn til såmaskine til placering af korn og gødning.