Vi er klar til at håndtere din ansøgning!

Nu er puljen åben og det vil den være fra 1. oktober til 3. december 2019. Vi oplever stor efterspørgsel, så jo hurtigere du henvender dig, jo hurtigere kan vi sende din ansøgning afsted.

Efter et møde hos Landbrugsstyrelsen er vi nu helt klar på, hvad ordningen indebærer, og hvad du skal være særlig opmærksom på, når du skal søge om tilskud meldt under miljøteknologiordningen 2019. I nedenstående kan du få et lille overblik over, hvad du bl.a. skal være opmærksom på.

1. Hvornår må jeg købe eller investere?

Tilskuddet er på 40% af standardomkostningerne og her er det et krav, at du opfylder minimumskravet på investeringen, som er 300.000 kr. ved ammoniakreduktion og 100.000 kr. ved energireduktion. Hvis du opfylder disse krav, kan du, når du har modtaget den automatiske kvitteringsmail fra Landbrugsstyrelsen, for egen regning og risiko købe eller invester. Det er vigtigt at du ikke bestiller eller køber før du har modtaget kvitteringsmailen, dog må du gerne indhente tilbud fra leverandører inden.

2. Hvis du tildeles tilsagn om tilskud

Denne gang har Landbrugsstyrelsen lavet nogle ændringer som bl.a. gør, at projektperioden kun løber 1 år. Derudover kan man søge om projektforlængelse én gang og projektændring én gang. Der skal senest anmodes om projektforlængelse eller -ændring to måneder før projektperioden udløber. Det er meget vigtigt at du som ansøger fremkommer med de korrekte oplysninger og fakta, da grundlaget for ansøgningen ellers ikke kan opretholdes, og du som ansøger vil blive sanktioneret med et signifikant lavere eller intet tilskud.

5. Hvad skal jeg kunne dokumentere?

Du skal dokumentere din investering når der anmodes om slutudbetaling. Det er ikke påkrævet at vise tilbud når ansøgningen fremsendes, da midlerne i år uddeles efter standardpriser. Du skal dog stadig indhente to tilbud, ifølge Tilbudsloven.

Når Landbrugsstyrelsen kommer og afsyner projektet, skal du kunne dokumentere, at du ejer investeringen og at den er ny. For at du kan bevise dette, anbefaler vi, at du sikrer dig faktura og betalingsdokumentation. Vi anbefaler også, at du tager billeder før og efter investeringen sættes op, så du kan bevise, at det er nyt. Inden udbetalingen sker, så vil Landbrugsstyrelsen komme ud og inspicere dit projekt. Her er det vigtigt at du har dokumenterne klar, og kan fremvise dem ved besøget, hvis Landbrugsstyrelsen vil se dem. Dokumenterne skal opbevares i 5,5 år.

6. Hvor længe skal jeg opretholde investeringen?

Der er krav til opretholdelse af investeringen i 5 år så, hvis du påtænker at sælge det på sigt eller fx gennemføre et generationsskifte i landbrug, er det vigtig, at du undersøger mulighederne på forhånd.

Du er mere end velkommen til at ringe til os og få en snak om dine tilskudsmuligheder.