LandbrugsAvisen skrev den 31.05.2020 en artikel om, at landmændene kan vente lidt endnu på at få udbetalt deres støttekroner.

De skriver bl.a. at ventetiden bliver forlænget i mindst 85 sager, hvor landmanden har ventet på støtte tilbage fra 2014.

Er man en af de landmænd, der i forskellige ordninger fra 2014-2016 har fået tilsagn om støtte, men ikke har fået sine penge endnu, kan man forberede sig på at vente endnu længere. Det er melding fra Landbrugsstyrelsen, efter LandbrugsAvisen har spurgt styrelsen, hvornår landmændene kan forvente at få svar på, om de får de lovede penge. I nogle tilfælde handler det om millionbeløb til stalde, der for længst er bygget.

Fordelt på fire af de gamle ordninger er 137 sager stadig ikke afsluttede. Der kan være flere åbne sager fordelt på andre ordninger. I januar 2019 fik 85 landmænd at vide, at deres sag var oversendt til Kammeradvokaten, hvoraf nogle er blevet politianmeldt for svig. Senest har landmændene fået brev om, at deres sager vil blive afgjort i foråret 2020, men dette bliver ikke til noget.

“Vi arbejder på, at de sager, som har været oversendt til Kammeradvokaten, er afsluttet inden udgangen af 2020 – og vi vil i begyndelsen af juni orientere den enkelte landmand om, hvornår en afgørelse kan forventes”, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Helt urimeligt

Hos Landbrug & Fødevarer er man frustrerede på sine medlemmers vegne.

“Det er en helt urimelig lang sagsbehandlingstid, som Landbrugsstyrelsen har på de her gamle sager”, lyder det fra klimadirektør Niels Peter Nørring.

Han savner desuden en grundigere forklaring på, hvorfor sagerne trækker så meget ud. Fra styrelsen har det fra start lydt, at der er tale om særligt komplicerede og omfattende sager.

“I og med Landbrugsstyrelsen ikke vil sige noget om, hvorfor det trækker ud, er det med til at mistænkeliggøre alle dem, der venter”, siger klimadirektøren og fortsætter: Jeg må sige, at uanset hvad der er op og ned i enkeltsager, har man som borger ret til et klart svar fra myndighederne inden for rimelig tid. Mere end to års ventetid er indiskutabelt for lang svartid”.

Hos Landbrugsstyrelsen forstår man landmændenes frustration:

“Vi har en forpligtelse til at sikre, at samfundets penge går til det, som de skal, men vi har fuld forståelse for, at landmændene kan være trætte af at vente på svar”