I starten af november blev KF Miljø ApS kontaktet af Scan Magazine, som ville udgive en artikel om landbruget i Danmark. Hertil beskriver de, hvordan landbruget står over for store ændringer og bevæger sig i retningen af at blive mere bæredygtig.

“I Danmark, hvor landbruget udgør 20 pct. af den samlede eksport, har landbruget haft hårdere odds over de sidste par årtier. Antallet af uafhængige landmænd er faldet fra 63.000 i 1997 til 34.700 i 2017. Landbrugssektoren skal udvikle sig for at overleve, og det er ikke nødvendigvis dårlige nyheder: landbrugskonsulenterne hos KF Miljø har aktivt hjulpet landmænd over hele Danmark med, at vende deres formuer. Dette er eksempelvis sket ved at vende nogle landbrug i retning af bæredygtig fødevareproduktion og genopfinde produktionen. Alt dette er sket med assistance fra nationale og EU-finansieringer.” Sådan skriver Scan Magazine bl.a. i deres artikel, som udkom fredag den 29. november 2019.

Hos KF Miljø er vi glade for, at vi fik muligheden for, at udtale os om de mange passionerede landmænd. Dette er vi bl.a. da landmændene bliver rollemodeller fordi projekterne ikke kun hjælper den enkelte landmand, men også sektoren som en helhed.

Artiklen kan være med til, at skabe en bevidsthed hos andre landmænd om, hvordan man kan drive landbrug på andre måder. Derudover kan det være med til, at få befolkningen til at indse, at nogle landmænd faktisk forsøger at tænke i bæredygtige løsninger og grøn omstilling.

Få nationale og EU-midler til dit næste projekt

“Store ændringer kræver normalt meget kapital, noget der har været en mangelvare i landbrugssektoren. Men nu til dags er der politisk interesse og goodwill bag oprettelsen af en mere bæredygtig landbrugssektor.” Dette betyder bl.a. at man skal holde sig opdateret på de forskellige tilskudsordninger.

Hvis du synes det kan være svært at holde sig opdateret på disse ordninger, så er du altid velkommen til, at ringe ind til en uforpligtende snak. Du kan ringe på: 75 55 99 20 eller sende en mail til info@kfmiljo.dk

Hvis du er interesseret i at læse hele den engelske artikel, kan den læses her.