Vores kunder har det sidste stykke tid modtaget orienteringsbreve vedrørende deres sager hos Landbrugsstyrelsen. Heri beskriver Landbrugsstyrelsen, at det kan forventes, at der kommer en afgørelse i kundernes sager ved årsskiftet. Dog beskriver Landbrugsstyrelsen ikke, hvilket årsskifte der er tale om. I forbindelse med, at der har været lange sagsbehandlingstider i mange af sagerne, har vi, på vegne af vores kunder, fremsendt en klage til Miljø- og Fødevareministeren, Morgens Jensen i håb om, at dette forbedres.

Kære Miljø- og Fødevareminister, Mogens Jensen

Vi klager hermed over den sagsbehandlingstid der har været hos Landbrugsstyrelsen. Vi har gentagende gange henvendt os til Landbrugsstyrelsen og gennem advokaten har vi henvendt os til Miljø- og Fødevareministeriet, hvor vi har fået svar.

Det seneste er, at Landbrugsstyrelsen har sendt orienteringsbreve ud uden angivelse af endelig slutdato.

De sager der er tale om, er følgende:

 • 14-0517491, 14-0500295, 14-0365541, 14-0440954, 15-0420713, 15-0429564, 15-0228776 og 16-0236900
 • 16-0206668
 • 16-0264720
 • 14-0506209
 •  15-0427341 og 15-0427340
 • 14-0519103 og 16-0240158
 • 16-0238590
 • 15-0416966
 • 15-0414385
 • 15-0416977
 • 15-0421226 og 15-0421225
 • 15-0429771

I de orienteringsbreve der er fremsendt i de ovenstående sager, står der, at sagen er blandt flere sager, som Landbrugsstyrelsen har sendt til sagsbehandling hos Kammeradvokaten, da de havde behov for at få opklaret nogle særlige juridiske forhold. Yderligere står der, at en række af disse sager er overgået til politiet på grund af mistanke om svig.

 • 18-0301189
 • 18-0299018
 • 14-0505866
 • 15-0423318
 • 15-0429516
 • 15-0253579
 • 18-0301205
 • 15-0270197
 • 15-0430247
 • 18-0310347, 18-0302929 og 18-0310335
 • 18-0303631
 • 16-0225412
 • 16-0235755
 • 16-0235849
 • 18-0249775
 • 18-0309177

I de orienteringsbreve der er fremsendt i ovenstående sager, står der, at sagen er er én blandt flere sager, hvor Landbrugsstyrelsen har brug for at afklare nogle særligt komplicerede forhold i sagerne og man kan forvente afgørelse i løbet af efteråret og senest inden årsskiftet men ikke hvilket årstal.

Derfor klager vi og vi skal derfor hører fra Jer, inden udgangen af august 2020.

 

Med venlig hilsen

Karen Feddersen