Den 4. september 2020 åbner Landbrugsstyrelsen for ansøgninger om tilskud under moderniseringsordningen for kvæg 2020. Ordningen gælder for alle nybyg og tilbygninger til eksisterende staldanlæg og omfatter både malkekvæg, kvier og slagtekalve.

Ansøgningen baseres på antal m2, hvor dyrene opholder sig mindst 70% af tiden. Udover de obligatoriske elementer er det et krav, at der søges om tilskud til investeringer der reducerer ammoniakfordampningen. I den forbindelse har Landbrugsstyrelsen udarbejdet en teknologiliste, hvorfra der kan vælges eks. teltoverdækning, fasefodring baseret på mælkemålere, fasefodring baseret på automatisk udfodring, aktivitetsmålere m.m. Der kan søges ud fra enkeltdele og man kan kombinere de forskellige teknologier.

Derudover er det muligt at søge om tilskud til malkestalde, malkerobotter og malkekarruseller.

Det vil være muligt at opnå en projektperiode til udgangen af 2023.

Ansøgningsfristen er den 30. oktober 2020

Ring på tlf. 26397825 og lad os drøfte dine muligheder.