Den 7. august 2020 åbner Landbrugsstyrelsen for ansøgninger om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. Disse kan bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter på de særlig udpegede områder. Dette er til hhv. rydning og pleje for Natura2000 områder samt overdrevsarealer og nationalparker uden for de særligt udpegede Natura2000 områder.

For at du kan søge om tilskud, er det et krav at mindst 50% af arealet, som du ønsker indhegnet, er beliggende i de særlig udpegede Natura2000 områder. Som noget helt nyt kan du også søge om tilskud til arealer med overdrev eller arealer der er beliggende i nationalparker, eks. Nationalpark vadehavet.

Du kan søge ud fra faste priser, dvs. at du IKKE skal indhente to tilbud fra to individuelle forhandlere. Ud over at du kan søge om tilskud til hegn, er det også muligt at søge om tilskud til mobile eller stationære fangefolde, vandforsyning, EL m.m.

Ansøgningsfristen er den 15. september 2020.

Ring til os og få en uforbeholden snak om dine muligheder for at opnå tilskud til indhegning af dine græsningsarealer.