Landbrugsstyrelsen har skrevet, at de automatisk forlænger projektperioden for alle tilsagnshavere på miljøteknologi 2019. Dette betyder dermed at alle, der har fået tilsagn om tilskud under denne ordning, har fået en forlængelse frem til 2021. Du skal ikke selv gøre noget aktivt, for at dette sker og dermed løber din projektperiode nu i 2 år fra den dato, hvor du indsendte din ansøgning. Din projektperiode udløber dermed mellem 1. oktober 2021 og 5. december 2021. Din projektperiode fremgår af det brev du modtog, da du fik tilsagn til dit projekt.

Yderligere beskriver Landbrugsstyrelsen, at det i øjeblikket ikke er muligt at søge om ændringer til projekterne eller udbetaling af tilskud. Det du derfor skal være opmærksom på, når du foretager din investering i forbindelse med dit projekt er følgende punkter:

Hvornår du kan søge om udbetaling

Landbrugsstyrelsen forventer, at du fra november 2020 kan ansøge om udbetaling af tilskud til dit projekt under Miljøteknologi 2019. Det er muligvis først efter, at din nuværende projektperiode er udløbet. Landbrugsstyrelsen vil melde ud når det bliver muligt at søge om udbetaling.

Hvornår du kan ændre i dit projekt

Du kan søge om ændringer, overdragelse og yderligere forlængelse af dit projekt via Tast selv-service, og det er muligt fra foråret 2021.

Det gælder som altid, at Landbrugsstyrelsen ikke kan godkende ændringer med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at Landbrugsstyrelsen skal godkende din ændring, før du må foretage den. Det betyder i praksis, at du først kan igangsætte ændringer af dit projekt i foråret 2021.