I 2021 åbner Energistyrelsen op for nye tilskudsmuligheder til bl.a. landbruget, gartnerier og fiskerierhvervet. Der kommer fire ansøgningsrunder, og vinduet for at fremsende ansøgninger er 14 dage.

Forud for en ansøgning skal der indhentes flere oplysninger, herunder tilbud og beregninger, billeder, oversigtskort mm.

Du må gerne lease investeringen, men skal så følge Energistyrelsens anvisninger for dette. Dette er modsat mange andre ordninger anderledes, idet du som ansøger som regel har skullet eje investeringen. Til gengæld må investeringen først igangsættes når tilsagnet foreligger.

Tilskuddet beregnes ud fra energibesparelsen og levetiden. I nogle tilfælde kan tilskudsandelen udgøre ca. 50% af investeringen.

Tilskudsmulighederne omfatter:

– LED lys
– Mælkekøling
– Varmegenindvinding
– Procesvarme
– Korntørring
– Udskiftning af varmekilde
– Ventilation

De mange tilskudsmidler er alle sammen sat op for, at landbruget, gartnerierne og fiskeriet kan være med til at reducere klimaemissionen frem mod 2030.

Du har altså en enestående mulighed for at komme foran på klimakompasset.

Ring til os og lad os drøfte dine muligheder.