Landbrugsstyrelsen har netop oplyst, at det fra den 12. november 2020 er muligt at fremsende sin anmodning om udbetaling, hvis man har fået tilsagn til investeringer ansøgt under Miljøteknologiordningen 2019.

Hvis du har udbetalingsanmodninger, er det væsentligt at lægge mærke til følgende:

  • Projektet er gennemført og afsluttet
  • Teknologien er klar til brug
  • Projektet er gennemført med alle obligatoriske elementer
  • Teknologien skal leve op til de angivne specifikationer
  • Du skal fremvise kopi af faktura og betalingsdokumentation
  • Du skal gemme alle relevante bilag i 5 1/2 år efter udbetalingen af dit tilskud
  • Hvis det samlede støttebeløb overstiger 375.000 kr. skal du sørge for ‘skiltning’
  • Har du en hjemmeside eller en Facebook-side med et kommercielt formål, skal du huske at fortælle om det her – uanset hvor stor dit udbetalte støttebeløb er.
  • Vær OBS på, at det altid er en god idé at holde sig orienteret om tilbudslovens regler for indhentning af tilbud

Det er muligt at ændre et projekt undervejs. Hvis det er tilfældet, skal Landbrugsstyrelsen godkende en anmodning om projektændring inden, projektet går i gang.

Ydereligere information

Ring til KF Miljø på tlf. 2639 7825, hvis du har spørgsmål.