Har du fået tilsagn om tilskud under miljøteknologiordningen 2019, er det nu muligt at søge om udbetaling. 

Da du modtog dit tilsagn, orienterede Landbrugsstyrelsen om, at det ikke var muligt at søge ændringer til dit projekt eller udbetaling af dit tilskud, fordi styrelsens it-system ikke var klar til sagsbehandling.

Nu er it-systemet imidlertid klar til, at du kan søge om udbetaling af dit tilskud, hvis du har gennemført dit projekt, og hvis du ikke har ændringer til dit projekt. Hvis du ønsker at søge om udbetaling af dit tilskud, skal du indsende din udbetalingsanmodning via Tast-Selv.

Dit projekt bliver afsynet af en kontrollant fra Landbrugsstyrelsen, der bl.a. vil kontrollere, om projektet er gennemført, som du har beskrevet i din ansøgning, om det indeholder alle obligatoriske elementer, og om du som ansøger er ejer af investeringen.

Timing

  • Du kan søge om udbetaling af dit tilskud fra den 19. november 2020
  • Landbrugsstyrelsens sagsbehandling kan tage op til 3 måneder
  • Du får udbetalt dit tilskud fra december 2020

Har du spørgsmål til dit projekt og til konditionerne, så ring til Karen Feddersen på tlf.: 26 39 78 25

Bemærk, du kan søge om projektændringer fra foråret 2021. Du kan læse mere om projektændringer i Tilskudsguiden på lbst.dk/tilskudsguide under ’’Miljøteknologi 2019 – kvæg og gartneri’’.