I starten af april udgav Landbrug i Danmark en artikel om de gode muligheder for at udvikle dansk landbrug og dets klimaproblemer.

“Landbruget står midt i en omvæltningstid. Men det er langt fra kun udfordringer og problemer landbruget kan se i møde. Dansk landbrug bliver nødt til at investere i grønne omlægninger. Gør de det, er der gode muligheder for at få økonomisk støtte – både statslig og fra EU”. 

Det pointerer Karen Feddersen, som er indehaver og direktør i KF Miljø, hvor hun sammen med partner Jeannette Ørbeck vejleder og rådgiver landbrugserhverv i forhold til at søge tilskud til bæredygtig fødevareproduktion og grøn omstilling. Siden 2010 har virksomheden søgt tilskud for 330 mio. kr., og i sidste kvartal af 2019 rullede 2,5 mio.kr. ind til deres kunder i udbetalte støttekroner.

Klimaprojekter 

En af kunderne er Projekt-Klimagården, som ligger i marsken ved Ribe. Projekt-Klimagården er navnet på tre gårde, hvor ejer Anders Flensburgs mål er at bruge den nyeste forskning og teknik indenfor landbrugs- og energisektoren til at skabe et landbrug, som bidrager mere til naturens ressourcer, end det forbruger.

Det betyder blandt andet avl af køer, der udelukkende spiser næringsholdigt græs fra marsken, eksperimenter med fodertyper, udvikling af den optimale dybstrøelse og optimering af plads til dyrene, der giver bedre forhold for det enkelte dyr. Det fortæller Piamaja Dalsgaard fra Projekt-Klimagården.

“Landbruget har god grund til at skyde brystet frem, fordi landbruget kan noget, som er unikt. Det kan lade sig gøre. Men der skal opmærksomhed omkring det, og det skal støttes finansielt”, siger Piamaja Dalsgaard.

EU har høje klimamålsætninger

Projekt-Klimagården er et godt eksempel på, hvor mange muligheder der er for at udvikle dansk landbrug, påpeger Karen Feddersen. Projekt-Klimagården har hyret KF Miljø til at rådgive og vejlede om ansøgninger til de mange klimatiltag på gårdene. Selv om den generelle landbrugsstøtte fra EU falder og er faldet i mange år, er der mange muligheder for at få projekter til klimavenlige projekter. Det gælder både støtte fra EU og statslig støtte.

“Det her projekt går godt hånd i hånd med EU’s klimamålsætninger. Regeringens klimapakke vil ramme landbruget hårdt. Landbruget kommer til at holde hårdt for i forhold til regeringens klimamål. Men vi ønsker at skabe opmærksomhed om, at de udfordringer kan vi være med til at løse”, siger Karen Feddersen fra KF Miljø.

Få hjælp til at se mulighederne

Blandt andet kører der for øjeblikket en klimapulje på 40 millioner kroner til klimavenlige projekter. Og en pulje på 85 millioner kroner til modernisering og forbedring af slagtesvinestalde åbner i maj mdr. Puljer som landbrugene kan få del i. Og i marts offentliggjorde regeringen sine klimapartnerskaber.

“Der vil komme flere penge ud til klimaprojekter. Det handler om at teame op med unikke rådgivere, som kan hjælpe med at søge de rette puljer”, understreger Karen Feddersen fra KF Miljø.

Bedre muligheder i banken

I løbet af kort tid er både den statslige støtte og støtten fra EU blevet mere risikovillig. Det betyder, at landbrugene har bedre muligheder for at sætte innovative projekter i søen, hvor resultatet ikke er garanteret på forhånd. Staten vil gerne støtte, at der bliver fundet nye løsninger på de klimaudfordringer, som vi står overfor, pointerer Karen Feddersen. Alle de tiltag, som Projekt-Klimagården tager for at blive i stand til at drive et klimavenligt landbrug, giver ejer Anders Flensburg en fordel, når han har brug for kapital. Bankerne er underlagt EU’s regler om at tilgodese klima- og miljøvenlige investeringer, Environmental Social Governance (ESG). Dermed bliver Projekt-Klimagården rated højere i banken og har lettere ved at låne penge.

“Bankerne skal være mere grønne i deres profiler. Det påvirker hvordan man bliver rated i banken. Det bliver billigere at låne til miljøvenlige investeringer”, siger Jeannette Ørbeck fra KF Miljø.

 

Læs den fulde artikel på side 18-19 her.