For os er det vigtig, at vores kunder sikres bedst muligt imod tilbageløb på udbetalte tilskud og tilsagn om tilskud. Bliver man udtaget til kontrol og ikke har styr på sine data risikerer man, at få tildelt bøder på 3-10% af den samlede omsætning for hver forseelse Datatilsynet finder.

Intensivering af kontrol – undgå bøder

Nu intensiveres antallet af kontroller i forhold til GDPR som i bund og grund er sikring af din data, og vi skal være klar til, inden for 24-48 timer, at kunne fremsende al dokumentation og korrespondance på alle ansøgninger, der er lavet i de sidste 5-8 år. Det er et krav at sikringen sker bagudrettet og for nogens vedkommende går det helt tilbage til 2013. Datasikringen omfatter dine data, der er lagret hos KF Miljø, som fortsat er tilgængelige for dig i en otteårig periode, sådan som loven angiver det. Datasikring er en lovbunden opgave. Du er forpligtet til at opbevare og sikre data for EU-midler 8 år frem i tiden, modsat f.eks. andre offentlige dokumenter, hvor der kun er krav om opbevaring i en femårig periode.

Fælles ansvar at sikre data

Det er et fælles ansvar og det kan have betydelige økonomiske konsekvenser, hvis persondataforordningsloven ikke overholdes. Da vi, hos KF Miljø, behandler din data i forhold til at søge tilskud, står vi med den risiko, at datatilsynet kommer for at aflægge tilsyn hos os og dermed vil vi gerne stille dig bedst muligt. Dermed fører Datatilsynet bl.a. tilsyn med, hvordan vores sletteprocedure er, hvordan vi opbevarer dine oplysninger og om der er tilstrækkeligt grundlag for, at vi behandler dine oplysninger.

Denne behandlingssikkerhed er til for, at du som kunde hos KF Miljø til hver en tid kan bede om indsigt i, hvilke oplysninger der behandles om og dermed give dig en mulighed for, at få urigtige data slettet i systemet. Derudover har du et ansvar, da de også kan komme på besøg hos vores kunder. Jo flere ansøgninger man har og jo større udbetalinger man har fået eller har anmodet om, jo højere sandsynlighed for at man bliver udtaget til kontrol eller at myndighederne i sagsbehandlingen kræver langt mere dokumentation udleveret. Det er således for at sikre dig, at dine sager ikke udsættes for en sanktion ved besøg fra datatilsynet.

Alle skal sikre data

Denne lov trådte i kraft, i Danmark, den 25. maj 2018 og er vedtaget i EU’s persondataforordning af 27. april 2016 og her skal KF Miljø overholde lovgivningen og sikre dig det bedste udgangspunkt for dine dokumenter og data. Alle virksomheder datasikres, da det er nye krav, der er kommet på området. Dermed er det også kun noget der skal gøres en gang, da det fremadrettet sker løbende. Derfor er det vigtig, at vi har styr på din datasikkerhed, allerede i dag.