Det bliver igen muligt at søge om tilskud på 40% under den Økologisk Investeringsstøtte i 2021

Under ordningen Økologisk investeringsstøtte 2021, kan økologiske landmænd og landmænd, der netop har søgt om økologiautorisation, få tilskud til at investere i nye teknologier, som bidrager til at forbedre produktiviteten ved fx at mindske arbejdstid, øge udbytte på marken eller forbedre udnyttelse af ressourcerne. Ansøgere skal for at kunne få tilskud have ansøgt om økologiske autorisation senest tre uger før, de ansøger om tilskud til økologisk investeringsstøtte. Det er kun muligt at få tilskud til teknologier, der indgår i bekendtgørelsens teknologiliste.

Der er en række ændringer i ordningen i forhold til den seneste runde i 2016, som vi anbefaler, at du sætter dig godt ind i. De to mest væsentlige ændringer er:

  • Der benyttes standardomkostninger i 2021 
    Tilskudssatsen for projektet beregnes i 2021 på baggrund af standardomkostninger. En standardomkostning er en fastsat sats, som er beregnet ud fra gennemsnitlige priser for de pågældende teknologier. I 2021 er tilskudssatsen 40 %, og du kan dermed få udbetalt 40 % af den fastsatte standardomkostning. Da vi anvender standardomkostninger, skal du ikke indsende to tilbud for de teknologier, du søger om tilskud til.
  • Ny prioriteringsmodel
    I 2021 vil vi prioritere projekter efter økonomisk effekt ligesom i 2016. Det vil sige, at projekter, der giver den største økonomiske effekt pr. tilskudskrone vil blive prioriteret højest. I 2021 er der dog ikke en minimumeffekt, der skal opnås for at modtage tilskud, da alle de udbudte teknologier har en positiv økonomisk effekt. Ved lighed i projekternes omkostningseffektivitet prioriterer vi efter størrelsen på den gennemsnitlige standardeffekt og i sidste ende ved elektronisk lodtrækning. De to sidste trin bruges i tilfælde af overansøgning og ved projekter med ens prioriteringsscore.

Om ordningen

Ordningen er en del af det danske Landdistriktsprogram 2014-2020, der er forlænget til 2022, og har til formål – gennem tilskud til investeringer i nye teknologier at forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne. Herudover vil ordningen også bidrage til den nationale indsats om at fordoble det økologiske areal og forbrug af økologi i 2030.