Delstaten Schleswig-Holstein har åbnet for ansøgninger om tilskud til flg emner.

  • Gylletanke, til både gyllebeholdere og til biomassesubstrat
  • Teltoverdækning til eksisterende og nye gyllebeholdere
  • Udbringningsteknik, nedfældning, forsuring m.m.
  • Møddingspladser

Puljen indeholder 4,8 mio Euro.

For investeringen i gylleudbringningsteknik, opførslen møddingspladser, opførslen af laguner til opbevaring forurenet overfladevand, herunder regnvand fra overfladearealer, udgør tilskudsandelen 20%.

For investeringen i gyllebeholdere med teltoverdækning til både nye og eksisterende gyllebeholdere, udgør tilskudsandelen 40%

Ansøgningsfrist er den 30. juni 2020