KF Miljø har været i dialog med Landbrugsstyrelsen vedr. den tidligere nyhed om Miljøteknologiordningen 2019 – Kvæg og Gartneri. I denne nyhed beskrev vi, at der under denne ordning ville ske en automatiske projektforlængelse. Hertil spurgte vi Landbrugsstyrelsen ind til, hvordan vi og vores kunder skulle forholde os til denne forlængelse. I nedenstående kan du læse svaret:

Det er korrekt at ansøgerne ikke skal foretage sig noget aktivt for at få den automatiske projektforlængelse på et år. Tilsagnshaverne modtager ikke et individuelt brev med oplysning om projektforlængelsen.

Dog finder vi det mærkværdigt, at man som ansøger ikke får tilsendt et brev eller andet på, at man har fået sin projektperiode forlænget. Derfor har vi fremsendt nedenstående brev til Landbrugsstyrelsen:

Kære Landbrugsstyrelsen

Vi fremsender dette brev, på vegne af vores kunder, som har fået tildelt tilsagn om tilskud under Miljøteknologiordningen 2019 – Kvæg og Gartneri.

Hertil har Landbrugsstyrelsen beskrevet, i en pressemeddelelse, at alle tilsagnsindehaveren har fået en automatisk projektforlængelse og at de ikke skal gør noget aktivt selv. Vi har tidligere fremsendt en forespørgsel til Landbrugsstyrelsen for at undersøge, hvor vidt Landbrugsstyrelsen sender en projektforlængelse ud til hver enkelt ansøger, dette har de meddelt, ikke vil ske. Dette er vi hos KF Miljø bekymret for, idet vores kunder så ikke kan dokumentere, at deres projektperiode reelt er forlænget. En pressemeddelelse er ikke antaget som et egentlig tilsagn og har ej heller en egentlig retsbinding. På vegne af neden for anførte kunder, søger KF Miljø en bekræftelse på, at alle vores kunder, som har søgt under denne ordning, har fået denne automatiske projektforlængelse. Dermed efterspørger vi en status på, hvornår de pågældende tilsagn udløber – efter den automatiske projektforlængelse er indtrådt.

Vi ser gerne at vi har modtaget svar inden den 11. september 2020.

På forhånd tak