Normalt er det faglige nyheder vi udsender, men her midt i forårstravlheden er der desværre behov for et opråb af mere politisk karakter. Det drejer sig om BNBO = Borings Nære Beskyttelses Områder.

Fra vores private kollega, Bente Andersen, er vi blevet gjort opmærksomme på at nogle landbocentre sender rådgivningstilbud ud til landmænd med marker i BNBO. I den forbindelse opfordrer man landmænd til frivilligt at indgå aftaler om BNBO med kommunen og tilbyder deres rådgivning i de forhandlinger. Med de eksempler der kommer frem, er der dog langt fra tale om tilstrækkelig erstatning og derfor kan der med rette stilles spørgsmålstegn ved om denne rådgivning er kompetent og uvildig – og ikke mindst definition på ”frivillighed”.

Fra Folketinget er kravet om indsats sendt videre til Kommunerne. Og i Kommunerne har man allerede nu valgt, ikke kun at kigge på de udpegede BNBO. Her udvides områderne indefra til at inddrage endnu mere end de 300 m fra boringen. Man vælger altså at tage indsatsområderne indefra og ud.

Yderlig er mange landmænd endnu ikke bekendt med, hvordan de bliver ramt af disse planer. Og endnu mindre med, hvad det kan få af betydning for erstatning og ekspropriation og hvad dine rettigheder er.

Vores anbefaling er derfor til alle vores kunder som er i berøring med BNBO:

Bliver du indkaldt til møde med vandværk/kommunen, så sæt aldrig din underskrift på noget uden du har rådført dig hos nedenstående. Og det er vigtigt at du er klædt godt på allerede fra indledende møde.

Søg rådgivning og gode råd hos ekspert. Vores henvisning er tag kontakt til Claus S. Madsen på mobil: 21304193 mail: skovmadsen@mail.dk eller se mere på www.ejendomsretten.dk

Støt Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse. Tag kontakt til Bente Andersen, mobil: 40229611 , mail: bea@planteaflskonsulenten.dk eller se mere på www.ffbg.dk

Der er mange ting at kæmpe imod – så støt dem der tager kampen op.