KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

Danmark har indgået en aftale om reduktion af klimagasser. I den forbindelse er klimarådet blevet sat til at udvikkle et værktøj der kan udregne den præcise klimaemission fra hvert landbrug.
Der lægges op til at indberetning af klimaemission i første omgang skal være en frivillig ordning men på sigt skal den enkelte landbrugsvirksomhed reguleres efter dette.
Alle landbrugsvirksomheder vil få tildelt en klimakvote.
Området er under konstant udvikling og intet er endnu fastlagt. Men klima kommer til at betyde rigtig meget for alle landbrugsvirksomheder i Danmark.