Miljøpuljer – har du en god idé?

Som landbrugsvirksomhed er der flere muligheder for at søge støtter til nye projekter og ideer. De puljemidler, som tilbydes i dag, anvendes til nye tiltag, der kan være med til at ændre ting og adfærd, som vi kender det i dag.

Indledningsvis er det vigtigt at tale om og få vendt og drejet idéen – den skal med andre ord modnes. Vi skal sondere vores netværk, for innovationen trives og stimuleres i netværksprojekter, hvor forskellige kompetencer, styrker og ekspertise kombineres på nye måder.

Der skal bygges broer mellem landmændenes største udfordringer i hverdagen, produktvikling og innovation hos producenter og saglig dokumentation af resultater og effekter fra forskere og universiteter.  Som en del af ansøgningsprocessen udvikler vi en solid businesscase, og ansøgning skal naturligvis times optimal i forhold til åbne puljer.

Sådan hjælper KF Tilskud

Hos KF Tilskud medvirker vi til at koble forskningsinstitutioner med landbrugsvirksomheder og andre interessenter, der har interesse i at virkeliggøre projektets bagvedliggende idé, ligesom vi gerne stiller vores valide data til rådighed for projektet.

Vi sikrer at den enkelte landmands udviklingsideer bedst muligt understøttes af en strategisk rådgivning om støttemuligheder og en koncentreret tilgang til at belyse de rette udviklingsmuligheder for det individuelle projekt.