KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Miljø- og fødevarestyrelses ’Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram’, også kaldt GUDP, yder tilskud til virksomheder og forskningsinstitutioner, som drømmer om at få realiseret grønne og nytænkende ideer, der bidrager til løsningen af essentielle udfordringer inden for det danske fødevareerhverv.

Programmet yder tilskud til forretningsorienterede projekter, der understøtter grøn og økonomisk bæredygtighed. Der kan for eksempel være tale om nye teknologier, redskaber, produktionssystemer, analysemetoder, processer, produkter og management- og logistikløsninger. GUDP ser gerne samarbejdsprojekter, der styrker vidensdeling mellem virksomheder, landmænd og forskere – det er dog også muligt at søge om enkelvirksomhedsprojekter.

En ansøgning inden for GUDP bliver vurderet på både dens forventede effekter og ud fra en helhedsbetragtning. Der vil blive lagt vægt på nyhedsværdi, relevans og projektpartners kompetencer.

GUDP kan give tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter (med eller uden forskningsandel), med en maks. varighed på 4 år, og til netværksprojekter, med en maks. varighed på 2 år.

En ansøgning om GUDP-midler kan ansøges af virksomhedsregistrerede personer, private virksomheder, brancheorganisationer, foreninger, selvejende institutioner og forskningsinstitutioner.

InnoBooster

InnoBooster er et program under Innovationsfonden, der er tilegnet vidensbaserede innovationsprojekter i små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Programmet er åbent for virksomheder, der fokuserer på hurtig eller gradvis vækst, samt virksomheder der gennem ny viden og teknologi, stræber efter at realisere en grøn omstilling af deres produktion.

Et tilskud inden for InnoBooster, gives til udviklingsprojekter, der kan øge konkurrenceevnen for den enkelte virksomhed. Det er essentielt, at projektet der søges tilskud til, har en klar nyhedsværdi. En nyhedsværdi betyder, at projektet tydeligt adskiller sig fra, hvad der kan findes på markedet i dag.

Innovationsfonden behandler løbende ansøgningerne, hvilket betyder at ansøgningen kan indsendes, når det passer med virksomhedens planer, dog er det vigtigt at påpege at der er to faste ansøgningspauser fra den 01/06 til 15/08 og fra den 01/12 til den 01/02.

OBS. grundet Corona, vil der ikke være en ansøgningspause i sommeren 2020! Læs også mere om vores rådgivning inden for tilskudsordninger her.

 

Ring til os og lad os sammen drøfte dine muligheder.