KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

I nedenstående kan du læse om de virksomheder, som vi har et samarbejde med og om, hvordan samarbejdet er og hænger sammen.

AVN

AVN Gruppen består af 5 datterselskaber, som har hver deres forretningsområde; Teknik, Pladeteknik Hydraulik, BB Hydraulik Service, Hydropower. De leverer tekniske løsninger og produkter af høj kvalitet til landbruget, bl.a. til mejetærskere, pumpesystemer til eks. gylle- og vandhåndtering, kompressorer og meget mere.

Vi bor til leje hos AVN-gruppen i Brøndby.

Frej

Frej formidler viden, dialog og samarbejde mellem fødevareproducenter og forbrugere. De er Danmarks første og eneste uafhængige fødevaretænketank, som drives non-profit og er baseret på frivillige kræfter. De har et mål om at skabe et stadigt mere bæredygtigt Fødevaredanmark.

Hos Frej kan vi få afprøvet vores ideer og støtte til vores innovative tanker, hvilket giver os nye muligheder og indsigter i det pågældende projekt vi arbejder på. Vi samarbejder med dem for at blive inspireret, for at kunne inspirere og for ikke at blive fanget i rutiner, da de ikke er bange for at udfordre os.

Lundgrens

Lundgrens er et advokatfirma, som er et partnerskab med omkring 150 medarbejdere, hvor der findes en blanding af partnere og jurister.

Vi er Lundgrens, og det betyder, at alle arbejder og tænker på samme måde. Nemlig som aktive partnere i din virkelighed. Til sammen udgør vi et hus, hvor succeskriteriet ikke er, hvor store vi er, men derimod, at vi er blandt de bedste inden for vores forretningsområder, og at alle er personligt optaget af din forretning og går på arbejde for at vokse med dens succes”, skriver Lundgrens.

I Lundgrens finder vi rådgivning til vores daglige drift indenfor udvikling af KF Miljø. Vi har hentet vores bestyrelsesformand, Michael Gaarmann, hos Lundgrens. Lundgrens er vores foretrukne samarbejdspartner når det gælder tunge juridiske problemstillinger der omhandler staten.

 

Buch

Advokatfirmaet Buch har mere end 100 års (tradition), da de startede tilbage i 1912. De brænder for at gøre en forskel og give værdiskabende rådgivning i Sydjylland.

De skriver selv: ”Vi ønsker at have tæt kontakt til mennesker og virksomheder. Vores netværk, faglighed og indsigt gør os til en stærk samarbejdspartner for både private og virksomheder. En samarbejdspartner, der lægger vægt på tillid, kommunikation i øjenhøjde og forståelse. Derfor vil du også mærke vores værdier: positive – gensidig respekt – dynamisk – dialog – engagement, når du indgår i et samarbejde med os.

Advokatfirmaet Buch er vores husadvokat. Vi benytter Buch til rådgivning om kontrakter, erhvervsjura, inkasso sager, erstatningssager og lignende. Det er også Buch der varetager udarbejdelse af vores ansættelses kontrakter.

Martinsen

Martinsen er et rådgivnings- og revisionsvirksomhed, der har eksisteret siden 1940, og som er det 8. største i Danmark. Deres kerneværdier er nærhed, lokal tilstedeværelse, kvalitet, effektivitet, troværdighed og tillid.

Martinsen er vores revisor og daglige samarbejds- og sparringspartner indenfor bogføring, skatterådgivning samt strategisk samarbejdspartner i forhold til udvidelser.

Dansk Industri

Dansk industri er den største erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening i Danmark. De har omkring 11.000 medlemsvirksomheder, som tilsammen beskæftiger 440.000 medarbejdere i Danmark og som udbetaler 210 milliarder kr. om året i løn.

Vi er en del af ID’s netværk. Medlemskabet hos Dansk Industri sikrer KF Miljø opdateret viden indenfor nye tiltag indenfor erhvervsudvikling, en tæt dialog om nye tiltag fra regeringen som har direkte indvirkning på nye trends indenfor rådgivningsbranchen. Vi har tilmeldt os Erfagruppen omkring Klima og Fødevarer, hvilket giver os muligheden for at få de nyeste opdateringer der kommer fra regeringen i områder klima og fødevarer som bevirker at vi kender til nye tiltag før andre gør.

Foreningen for private planteavls
-konsulenter

Siden 2012 har vi været medlem af foreningen for private planteavlskonsulenter. Foreningen er en sammenslutning af private rådgivere og medlemmerne er bredt repræsenteret indenfor planteavl, miljø, naturpleje, økonomi og tilskud. Medlemskabet sikrer os opdateret viden indenfor alle områder der har direkte indvirkning på vores kunders hverdag.

Danske Bank

Danske Bank er vores faste pengeinstitut og samarbejdspartner ved strategiske udvidelser som kræver kapital og økonomisk rådgivning.

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen Korsø Jensen

Vi samarbejder med Advokatfirmaet Mazanti ved spørgsmål om erstatningsret, forsikringsret, køb- og salg af ejendomme, entrepriseret og meget mere. Vores faste kontaktperson er Advokat Lars Høj Andersson som er specialist inden for entrepriseret og forsikrings- og erstatningsret og yder rådgivning til en lang række virksomheder inden for disse områder. Lars har mere end 20 års erfaring med rådgivning samt varetagelse af rets- og voldgiftssager inden for entrepriseret samt forsikrings- og erstatningsret.

Lars er certificeret voldsgiftsdommer og har derudover gennemgået specialistuddannelsen i retssagsbehandling og procedure.

Well U Trading

Ved særlige problemstillinger hos vores kunder samt i vores egen forretningsudvikling samarbejder KF Miljø med Well U Trading.

Well U Trading er et specialiseret rådgivningshus, som hjælper virksomheder til en bedre bundlinje gennem målrettet forretningsudvikling, konfliktløsninger og strategier med fokus på vækst.

Chefrådgiver hos Well U Trading er jurist og finansøkonom, Lani Bannach.