KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

Hvilken værdi skaber KF Miljø som samarbejdspartner for bankerne?

Når bankrådgiveren taler med kunden, gælder det om at øge værdien af samtalen. Her kan det være rigtig givtigt at spørge ind til, hvorvidt kunden i sine investeringsovervejelser også tænker tilskudsmuligheden med ind. Det kan let gøres ved, at KF Miljø løbende opdaterer bankens Landbrugsafdeling med situationen på tilskudsområdet fx kvartalsvist. Det er ikke nødvendigt, at bankrådgiveren er specialist – det er værdiskabende at henvise kunden til at rådføre sig med KF Miljø. Vi kan typiske give en hurtig indikation og kun, hvor det er relevant indgår vi en samarbejdsaftale med kunden.

Når I som bankrådgivere overfor jeres landbrugskunder skal give målrettet og god sparring, så er det essentielt, at I har en rigtig god indsigt i kundens risikoprofil, finansieringsmuligheder og mulighed for eksternt tilskud. Er der mulighed for at søge tilskud? Hvilken tidshorisont forventes til tilsagn om tilskud? Er det sandsynlig at tilskuddet udebliver eller bliver væsentligt lavere end forventet, fordi landmanden ikke har levet op til hans del af aftalen? Spørgsmålene er mange, og det kan have stor betydning for kundens soliditet, når man taler om tilskud på fx 0,7-5 mio. kr.

Hos KF Miljø arbejder vi med professionaliseringskravene for landmænd ift. banker, compliance og gårdråd/bestyrelser. Der lægger især værdi i at etablere mere effektive styringsredskaber, der letter bankens indsigt og forståelse af landbrugets drift og udviklingsplan og realismen heri til reel omsætning. KF Miljø har fingeren på pulsen ift. fremtidige ændringer i hektartilskud og Co2-krav, som får afgørende indflydelse på den fremtidige værdiansættelse af landbrugsejendomme, hvilket har og fremadrettet vil få radikal betydning for, hvilken risikoprofil bankens landbrugskunder har.

Her kan du få et overblik over, hvad vi kan bidrage med: 

At styrke landmandens plan, giver gennemsigtighed og overblikket til banken

KF Miljø bidrager til landmændenes forretnings- og strategiplanlægning, som er til gavn for både landmanden og bankerne. Landmændene har ofte en udfordring ved at skulle kommunikere deres plan tydeligt til andre, selvom den er godt gennemtænkt. KF Miljø bidrager aktivt i processen og giver landmændene nogle redskaber til at kunne kommunikere deres planer bedre ud. Resultatet er et bedre indblik til bl.a. bankerne omkring, hvilken retning landmanden vil gå, og om det virker realistisk, samt om det er i balance med bl.a. landmandens soliditetsgrad, gæld og bankens øvrige KPI’er.

For at landmanden kan komme frem til sine målsætninger kan han opstille nogle KPI’er (Key Performance Indicator) som giver en indikation af om han opnår disse målsætninger som han har opstillet. Dette er et godt redskab for bankerne at gøre brug af, da det indikere om de nødvendige ændringer er foretaget eller om der skal justeres proaktivt op i landbruget. Dog lægger der nogle udfordringer i at skulle udvælge, hvilke KPI’er man som landmand og bank skal holde øje med, hertil kan KF Miljø også bidrage til at give en second opinion på de KPI’er som landmanden har opstillet for sin virksomhed. Dette gøre at I som bankrådgiver får en mere gennemsigtig samtale med landmanden som dermed klæder Jer mere på til, at kunne udstede lån eller investere i landbruget på længere sigt.

De typiske resultater som vi er med til at skabe er:

  • Bedre bundlinje hos landmanden
  • Omlægning af virksomhedsform
  • Udvikling og opstramning af forretningsmodel
  • Øget debitorstyring og arbejdskapital
  • Tydelig risikovurdering og operationel handlingsplan