Data, viden og erfaring er fundamentet for udvikling og grøn omstilling i landbruget

KF Miljø har været i kontakt med Landbrug og Fødevare, der ikke kan komme årsagen til den manglende udbetaling nærmere. Målet med at sagerne er angivet til ombudsmanden er, at du får udbetalt dine støttekroner. Får at dette kan ske, er det vigtig at du aktivt bakker op. Derfor er vi også glade for, at så mange har indvilliget til at fremsende deres sager.

I sager der vedrører manglende udbetaling af dit tilskud har vi orienteret dig om, at en sag hos ombudsmanden ville være en oplagt mulighed for, at få be- eller afkræftet om Landbrugsstyrelsen stadigvæk har de økonomiske tilsagn, som de har givet dig lovning på.

For at ombudsmanden har en reel chance for, at vurdere og danne sig et indtryk af din sag, er det vigtig at de kender sagens oplysninger og status i din sag. Ombudsmanden har meddelet os, at de har en egendriftskompetence, hvilket vil sige at de kan gå endnu dybere ned i de enkelte sager. Dette er bl.a. grundet mængden af sager som vi har fremsendt dem.

Jo mere oplyst de enkelte sager er, jo hurtigere kan ombudsmanden agere i sagerne. Dermed kan din sag afsluttes mere effektivt og hurtigere.