KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

Igen i 2018 vil der være mulighed for at søge om moderniseringsstøtte til nye stalde samt til renovering af eksisterende staldanlæg.
Ved nybyggeri og tilbygninger er normalt et krav, at du har opnået både miljøgodkendelse og byggetilladelse til dit projekt.
Selv om indholdet af puljerne ikke er kendt, er det alligevel vigtigt, at du er i gang med dit projekt i god tid og dermed har formalia på plads inden ansøgningsrunderne starter.
Hvert år er der mange ansøgere, der får afslag på deres ansøgning. De populære puljer har alle en stor oversøgning, og det er normalt kun ca. en tredjedel af ansøgerne, der får tilsagn. Derfor er det vigtigt, at vi sammen diskuterer dit projekt, så vi kun søger på realistiske projekter.