KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

100 % tilskud til nyt hegn i Natura 2000 områder
I perioden fra den 4. august til den 19. september 2017, er det muligt at søge om tilskud til naturpleje.
Der kan søge om tilskud til rydning af tilgroede arealer samt forberedelse til afgræsning. Forberedelse kan omfatte etablering af hegn, drikkevandsforsyning, fangfolde, elforsyning samt oprettelse af græsningsselskab. For projekter med forberedelse til afgræsning er der i år fastsat standardomkostninger for de enkelte investeringer. Der er 100 % finansiering på projekterne.
For at søge tilskud skal arealet være beliggende inden for en særlig udpegning i Natura 2000 områder. Projekterne vil blive vurderet (sandsynligvis) efter et pointsystem, hvor der tildeles point i forhold til en række naturudpegninger (kortene findes i IMK).