Data, viden og erfaring er fundamentet for udvikling og grøn omstilling i landbruget

I sidste uge skrev Landbrugsstyrelsen, at de udvider, hvilke slags slagtesvinestalde der kan få tilskud under moderniseringsordningen for slagtesvin 2020. Dette gør at landmandens bedrift kan blive mere moderne og miljøvenlig. Det betyder, at landmænd også kan søge om tilskud til f.eks. panelstalde, ø-stalde og tvillingestalde.

Oprindeligt kunne man kun søge, hvis man ønskede at bygge en “traditionel stald” eller en rundbuestald.

Vi har haft tæt dialog med erhvervet om ordningen og har langt hen ad vejen fulgt deres anbefalinger til, hvilke staldtyper man skal kunne søge i ordningen. Det er dog blevet tydeligt for os, at der er langt flere svinebedrifter, der har vist interesse for eksempelvis panelstalde, end da vi startede med at arbejde på ordningen. Vi vil også gerne give dem mulighed for at få tilskud til at gøre bedriften mere moderne og miljøvenlig. Derfor har vi på falderebet udvidet, så dem, der søger ordningen, får flere valgmuligheder, siger Landbrugsstyrelsen.

En traditionel stald giver den høje standardomkostning, fordi ydervæggene skal være af beton eller mursten. En billigstaldsløsning, såsom en rundbuestald, har en lavere standardomkostning. Dette fordi byggeomkostningerne er lavere.

Ændringen af bekendtgørelsen medfører også, at der sættes en minimumsgrænse på 25 kg på de slagtesvin der befinder sig i stalden og skal opfedes til slagtning. Det skal sikre, at de nye stalde ikke kun bruges til fravænning af smågrise, men reelt bruges til grise helt indtil slagtning.