Data, viden og erfaring er fundamentet for udvikling og grøn omstilling i landbruget

Den 5. maj åbner Landbrugsstyrelen for ansøgninger under moderniseringsordningen for slagtesvin 2020. Ordningen har til hovedformål at reducere ammoniak- og klimagasudledning og giver tilskud til en bred vifte af miljøteknologier. Dermed får landmanden en større frihed til at vælge den teknologiske løsning, som i det konkrete tilfælde giver den størst mulige miljø- og klimaeffekt for pengene, når man bygger nyt.

Du skal ikke indsende miljøgodkendelse, byggetilladelse og finansieringserklæring for dit projekt. Først når du har fået tilsagn om tilskud og fremsender en anmodning om udbetaling, er det et krav at du fremsender kopi af tilladelser fra offentlige myndigheder.

Projektperioden er 2 år og det er muligt at forlænge projektperioden indtil 31. december 2023.

Ny tilskudssats

Landbrugsstyrelsen har afsat 85 mio. kr. til nybygning og tilbygning af slagtesvinestald og tilskudsandelen er fastsat til 25%.

Dit samlede ansøgningsgrundlag kan alene udgøre 35 mio. kr. pr. CVR-registreret primær jordbrugsbedrift.

Eksempel

Du har fået tilsagn til et projekt i indsatsområdet nybyg, rundbuestald med et netto produktionsareal på 3.400 m2, delvist fast gulv (25 % – 49 %) og teknologiløsning nr. 2.4 Kemisk luftrenser (syre), 20 % delrensning, kombineret med gyllekøling og linespil. Den kemiske luftrenser har en kapacitet på 903 m2 netto produktionsareal pr. luftrenser, og der skal derfor installeres 4 luftrensere. Gyllekølingsanlægget har en fastsat kapacitet på 1 anlæg uanset størrelsen på projektet. Kemisk luftrensningsanlæg, 20 %: 620.000 kr. x 4 stk. = 2.480.000 kr. Gyllekølingsanlæg, 1 stk.: 376.000 kr. Råhus, rundbuestald, 4.400 kr./m2 netto produktionsareal: 14.960.000 kr. Inventar, 600 kr./m2 netto produktionsareal: 2.040.000 kr. Gylleopbevaring, 230 kr./m2 netto produktionsareal: 782.000 kr. Fast overdækning (teltoverdækning af gyllebeholder), 85.000 kr. + 40 kr./m2 netto produktionsareal: 221.000 kr. Samlet tilskudsgrundlag, dog max. 35 mio. kr.: 20.859.000 kr. Samlet tilskud, 25 procent tilskud af 20.859.000 kr.: 5.214.750 kr.

Dog skal der være opfyldt en række betingelser, før du kan modtage tilskud under denne ordning. Det gælder blandt andet at, du skal have en jordbrugsbedrift med et arbejdskraftbehov på 830 timer. Yderligere skal det samlede tilskudsgrundlag beløbe sig op på mindst 300.000 kr.

Ny prioriteringsmodel 

I 2020 vil Landbrugsstyrelsen prioritere projekter efter omkostningseffektivitet. Det vil sige, at projekter, der reducerer mest ammoniak pr. produceret slagtesvin vil blive prioriteret højest. Ved pointlighed prioriterer de efter størrelsen af den samlede ammoniakreduktion i projektet og i sidste ende ved elektronisk lodtrækning. De to sidste trin bruges kun ved overansøgning og ved projekter med ens prioriteringsscore.

Denne ordning er god for klimaregnskabet, så benyt den til at komme foran og få godskrevet dit klimatiltag – ring og lad os drøfte dine muligheder.