KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

40 % tilskud til bl.a. pesticidreducerende tiltag
Der vil igen, ligesom i 2015, blive mulighed for at søge om tilskud til specifikke maskiner der vi være forudbestemt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ligesom det kan forventes at tilskuddet vil blive tildelt ud fra faste priser der ligeledes fastsættes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
Ansøgningsperioden kendes endnu ikke