Data, viden og erfaring er fundamentet for udvikling og grøn omstilling i landbruget

KF Miljø sender Jer de varmeste julehilsner i denne kolde og våde tid og vil gerne takke Jer for vores samarbejde her i 2019.

For KF Miljø har 2019 budt på mange forandringer, bl.a. har vi
  • Udvidet medarbejderstaben og nedsat en professionel bestyrelse
  • Udvidet med fysisk kontor på Sjælland, så vi nu er at finde i både Jylland og på Sjælland, alt sammen for at være tætte på vores kunder.
  • Klimadebatten er kommet for at blive og vi har derfor valgt at styrke vores profil ift. til de tiltag der gør sig gældende til klimaforbedringer
  • Styrket vores rådgivning ift. store innovationsprojekter der bl.a. omfatter robotteknologi til landbruget, forretningsudvikling og forretningsplaner der fremadrettet kommer til at være en del af tilskudsindsatsen og samarbejde med bankerne
  • Vi er trådt ind på den politiske scene som aktiv spiller, både ift. Landbrugsstyrelsens urimelige sagsbehandling og manglende udbetaling af 780 mio. kr. og som inspirator ift. Innovationsfonden, Klimapartnerskaberne og den politiske dagsorden.
Vi ser meget frem til 2020, hvor vi forventer at bruge meget tid på
  • At får endnu bedre kendskab til vores kunders forretningsudvikling og strategiske muligheder i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger til de nye klimapuljer, som er ved at tage form
  • Modning af og ansøgninger for Innovationsprojekter ift. robotteknologi og Co2 neutrale løsninger, hvor der er store puljer at søge, i samarbejde med nye aktører, som f.eks. Teknologisk Institut og politisk nedsatte arbejdsgrupper
  • Samarbejde med bankerne på ESG-området omkring, hvordan bankernes rating og lånemuligheder ift. deres landbrugskunder hænger tæt sammen med dokumentationen for og retningen i Landbrugets strategi, dokumentation af deres faktuelle miljøbelastning og især fremskrivning af den.
  • I 2020 åbnes der igen for en ny moderniseringsordning for slagtesvinestalde, reduceret Jordbearbejdning og formentlig også noget til kvæg.

Vi ønsker dig og din familie en varm og glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår og ser frem til mange nye samarbejdsmuligheder i 2020.

Kontoret holder lukket fra den 21. december 2019 til den 7. januar 2020 – I tilfælde af akut brug for aktiv involvering, i juledagene, af KF Miljø, så send os en SMS eller ring på tlf.: 26397825