Data, viden og erfaring er fundamentet for udvikling og grøn omstilling i landbruget

Den 7. august 2020 åbner Landbrugsstyrelsen for ansøgninger om tilskud til rydning og forberedelse til afgræsning, Natura2000. Tilskudsandelen udgør 100%.

For at kunne søge om tilskud, skal mindst 50% af området ved ansøgningsperiodens begyndelse være særlig udpeget som Natura2000-arealer til rydning eller pleje. Du kan søge om tilskud til de nødvendige udgifter, du har i forbindelse med at:

  • Gennemføre rydning af tilgroede arealer for træer og buske
  • Forberede areal til afgræsning

Du kan få tilskud til etablering af:

  • Hegn
  • Drikkevandsforsyning
  • Fangefolde
  • EL-forsyning

Landbrugsstyrelsen regner med standardpriser og du skal derfor ikke fremsende to sammenlignelige tilbud sammen med din ansøgning til Landbrugsstyrelsen. Hvis projektområdet er under 10 ha kan du maksimalt søge om tilskud til:

  • Én vandforsyning
  • Én EL-forsyning
  • Èn fangefold

Ansøgningsfristen er den 15. september 2020.

Ring til os og lad os sammen drøfte dine muligheder.