KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

De første landmænd har allerede fået tilsagn om, at få mere miljøteknologi ind på gården og flere tilsagn er på vej ud. I alt har 508 landmænd søgt om tilskud til grønne teknologier i kvægstalde og gartnerier 2019. I alt er der ansøgt om tilskud for knap 105 mio. kroner.

Vi har oplevet en stor interesse for at få ny grøn teknologi ind i stalden eller drivhuset. De ansøgninger, der har den største miljøeffekt, kommer forrest i køen. Derudover arbejder vi på at få sagsbehandlet ansøgningerne så hurtigt som muligt, så pengene kan komme ud og leve”, siger Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen forventer, at alle får svar på deres ansøgning i løbet af andet kvartal 2020.

Indtilvidere har 18 af vores kunder fået tilsagn om tilskud til energireduktion. Dette udgøre 1.705.600 kr. i tilskud som de tilsammen kan se frem til at få udbetalt.