Data, viden og erfaring er fundamentet for udvikling og grøn omstilling i landbruget

De første landmænd har allerede fået tilsagn om, at få mere miljøteknologi ind på gården og flere tilsagn er på vej ud. I alt har 508 landmænd søgt om tilskud til grønne teknologier i kvægstalde og gartnerier 2019. I alt er der ansøgt om tilskud for knap 105 mio. kroner.

Vi har oplevet en stor interesse for at få ny grøn teknologi ind i stalden eller drivhuset. De ansøgninger, der har den største miljøeffekt, kommer forrest i køen. Derudover arbejder vi på at få sagsbehandlet ansøgningerne så hurtigt som muligt, så pengene kan komme ud og leve”, siger Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen forventer, at alle får svar på deres ansøgning i løbet af andet kvartal 2020.

Indtilvidere har 18 af vores kunder fået tilsagn om tilskud til energireduktion. Dette udgøre 1.705.600 kr. i tilskud som de tilsammen kan se frem til at få udbetalt.