KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

Få styr på hvilke tilskud du kan søge i år

Det kan være svært, at finde hoved og hale i, hvilke ordninger under Landdistriktsprogrammet, du kan søge tilskud til i 2018.

Derfor giver jeg dig her en overskuelig oversigt, så du er klar til at søge, når støtteordningerne åbner.

Tilskud til miljøteknologi
Ansøgningsperiode: 3. august 2018 – medio oktober 2018

For at få tilskud til denne ordning, skal du indhente tilbud fra to forskellige forhandlere. Herefter kan du søge tilskud til følgende:

Gartneri

 • Klima/varmestyring i drivhuse
 • Recirkulering af gødningsvand

Frilandsgartneri

 • Censorbaseret ukrudtssprøjter
 • Mekanisk ukrudtsrensning ved frugttræer
 • Høstmaskiner til skånsom høst (af eksempelvis stikkelsbær og jordbær)

Konventionel planteavl

 • GPS
 • Sektionsafblanding til sprøjter
 • Ukrudtstrigle
 • Radrenser

Økologisk planteavl

 • Nedfældning af husdyrgødning i voksenafgrøder

Tilskud til modernisering af kvæg
Ansøgningsperiode: 16. august 2018 – 13. december 2018

Moderniseringsordningen gør det muligt for dig at søge tilskud til modernisering af eksempelvis kvægstalde, teltoverdækning, slagtekalve og/eller opdræt af kalve og ungdyr ud fra faste priser. Som noget nyt skal du ikke indhente tilbud hertil.Du kan få 20 % af den faste pris i tilskud til følgende:

 • Nybyg
 • Tilbyg
 • Renovering

Tilskud til løsgående søer i farestalde
Ansøgningsperiode: 15. juni 2018 – 30. juni 2018

Du kan søge tilskud til nybygning af farestalde, herunder tilbygning til eksisterende stalde. Tilskuddet udgør 20 % og har en standardomkostning på 39.400 kr. pr. faresti.

Derudover kan du søge tilskud til ombygning af eksisterende stalde mhp. etablering af løsdrift i farestalde. Tilskudsandelen udgør 40 % ud fra en standardomkostning på 14.500 kr. pr. faresti.