Data, viden og erfaring er fundamentet for udvikling og grøn omstilling i landbruget

Afslutning af den bagudrettede omkostningskontrol

Energistyrelsen har som led i tilsynet med Energiselskabernes energi-spare-indsats foretaget en bagudrettet omkostningskontrol af en række selskabers og en enkelt brancheorganisations omkostninger for perioden 2012-2016. Energistyrelsens kontrol har haft særlig fokus på administrationsomkostninger og er nu tilendebragt. Kontrollen har generelt vist, at der var en række selskaber, der ikke havde den krævede regnskabsmæssige adskillelse af indtægter og omkostninger forbundet med energibesparelser fra virksomhedens øvrige driftsmæssige indtægter og omkostninger. Energistyrelsen har derfor truffet en række afgørelser samt indskærpelser. I forhold til brancheorganisationen er der også truffet afgørelse og indskærpet enkelte forhold. Den generelle omkostningskontrol er efter den 30. juni 2017 overgået til Forsyningstilsynet.

KF Miljøs beslutning

KF Miljø valgte i 2019 at stoppe arbejdsopgaver der indebar salg af energibesparelser. Dette har i de sidste 5 år sikret os over 13 mio. kr. til vores kunder og har haft en næsten 100% udbetalingsrate i 2014-2017. Derfor var dette meget populært.

Energistyrelsen skærpede dokumentationskravene flere gange årligt. Succesraten ift. salg af energibesparelser er faldet drastisk igennem de sidste 2 år, med ca. 10% om året, og tilskudsbeløbene med 50-90%. Vores erfaring er, at salg af energisager typisk tager 60-100% længere tid pr. sag i dag end for få år siden.

KF Miljø har i perioden arbejdet sammen med forskellige Energiselskaber med blandede erfaringer.

Energistyrelsen har, som I kan læse i det overstående, i april 2020 afsluttet en bagudrettet kontrol af Energiselskaberne og en brancheorganisations omkostninger fra 2012-2016. Kontrollen har resulteret i både afgørelser og indskærpelser. Vi har ingen umiddelbare forventning om, at vi eller vores kunder hører nærmere. Dog er vi opmærksomme på at dette kan betyde, at nogle Energiselskaber skal betale noget af deres administrationsgebyr tilbage til slutkunderne.