Data, viden og erfaring er fundamentet for udvikling og grøn omstilling i landbruget

Stilles der spørgsmålstegn ved klimavenligheden?

Dansk landbrug står over for forandringer og udfordringer, og det er vigtigt at se på, hvordan landbrugsvirksomheder kan omlægges, og om der er alternative indtægtskilder, som skal udforskes.

I KF Miljø ved vi, at landbruget og dets finansielle samarbejdspartnere spiller en vigtig rolle i den grønne udvikling. Det kræver to ting; de rette, bæredygtige forandringer og udviklingskapital til at omsætte de gode intentioner til handlinger hos både landmænd, politikere og danskerne.  Klimadagsordnen i landbruget er jo ikke ny. Landbrugene har i periode fra 2010-2020 investeret ca. 6,5 mia. kr. i miljøteknologi i landbruger, hvilket jo er vigtigt at indregne.

En grøn fremtid med nye muligheder

Vi er landbrugets professionelle rådgiver, og vi er opdaterete på alle nye udviklingsmuligheder for klimavenlige virksomheder. Vi har indsamlet store mængder af data, og på baggrund af detaljerede analyser vi ved, hvilke klimatiltag, der har haft konkret effekt.

Det er vores vurdering, at dansk landbrug og danske landmænd er vigtige og aktive medspillere på klimaområdet. Og landbruget er med til at nedsætte CO2-udslippet markant ved at satse på nye fodertyper eller ny teknologi, der forhindre unødvendigt spild af fx foder og udvaskning af næringsstoffer samt reducerer ammoniak og pesticider.

God og åben kommunikation bygger broer

Dansk landbrug må indimellem stå model til meget i den offentlige debat. Ofte er landbruget syndebuk, hvilket vi vil være med til at ændre. I vores optik bør landbruget og landbrugets finansielle samarbejdspartnere sætte fokus på, hvor meget landbrugets mange tiltag. KF Miljø har data og viden, der kan understøtte de grønne historier, så landbrugets grønne omstilling bliver taget alvorligt.

VIDSTE DU…
… at KF Miljø sammen med dig kan vise, hvilke miljøeffekter du har opnået, og hvor meget du har bidraget til klimaforbedringer i de sidste 10 år.

Kundeudtalelse:

”Jeg henvendte mig til KF Miljø ApS for at få hjælp og rådgivning til at søge tilskud til udvikling af min kvægbesætning. Derudover ønskede jeg sparring på området, fordi jeg synes at tilskudsområdet er vanskeligt at gennemskue.

Jeg har opnået tilskud til investeringer igennem en del år. Tilskudsmulighederne giver mig råd til at foretage de rigtige investeringer i min virksomhed. Det gælder både i kvægproduktionen og i den daglige markdrift.
Tilskuddet er med til at øge min indtjening og herved løfte landbrugets bundlinje.

Når jeg i min virksomhed foretager investeringer, er disse styret af min pengepung og dette er ikke ensbetydende med de rigtige investeringer.”
– Jesper Navne, kunde hos KF Miljø udtaler

Kontakt os allerede i dag

Klimavenlig fødevareproduktion er fremtiden. Ved en målrettet indsats på tilskudsområdet, kan dine produktionsomkostninger reduceres markant. Herved forbedres dit indtjeningsgrundlag. Vores timeløn er 1.500 kr.

Sidder du inde med nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os gratis. Det er først, når det konkrete arbejde igangsættes, at faktureringen begynder.

God rådgivning betaler sig altid, så kontakt os for mere information, eller tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.