KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

Vil du være en af de klimavenlige virksomheder?

Landbruget står over for masser af forandringer og udfordringer i disse år. Det kan derfor blive aktuelt at kigge på, hvordan landbrugene kan omlægges, og om der er andre indtægtskilder som skal udforskes. Her er det vores faglige og personlige overbevisning, at landbruget og andre virksomhedsprofiler virkelig kan være med til at påvirke den grønne udvikling. Det kræver imidlertid både de rette bæredygtige forandringer, men også holdningsændringer hos både landmænd, politikere og befolkningen.

Fremtidens indsatsområder

Som professionel rådgiver holder vi os løbende opdateret i udviklingsmulighederne for klimavenlige virksomheder. Inden for dansk landbrug ser det ud til at landmændene fremadrettet kan blive aktive medspillere, når det kommer til fx naturpleje. De kan også være med til at nedsætte CO2-udslippet markant, ved fx at satse på andet foder eller ny teknologi der forhindre unødvendigt spild af både foder og pesticider. Forskning og ny teknologi tegner fremtiden – En grøn fremtid med masser af muligheder.

God kommunikation bygger broer

Dansk landbrug må stå model til meget, når det kommer til den offentlige debat. Ofte er landbruget syndebuk hvilket vi i den grad skal have ændret. Vi skal have fokus på fakta, som viser hvor meget landbruget bidrager med . De grønne historier skal frem i medierne, så befolkningen tager landbrugets grønne omstilling alvorligt. Vinder vi befolkningens positive opmærksomhed, følger der endnu flere midler med og alle vinder.

Kundeudtalelse:

”Jeg henvendte mig til KF Miljø ApS for at få hjælp og rådgivning til at søge tilskud til udvikling af min kvægbesætning. Derudover ønskede jeg sparring på området, fordi jeg synes at tilskudsområdet er vanskeligt at gennemskue.

Jeg har opnået tilskud til investeringer igennem en del år. Tilskudsmulighederne giver mig råd til at foretage de rigtige investeringer i min virksomhed. Det gælder både i kvægproduktionen og i den daglige markdrift.
Tilskuddet er med til at øge min indtjening og herved løfte landbrugets bundlinje.

Når jeg i min virksomhed foretager investeringer, er disse styret af min pengepung og dette er ikke ensbetydende med de rigtige investeringer.”
– Jesper Navne, kunde hos KF Miljø udtaler

Kontakt os allerede i dag

Klimavenlig fødevareproduktion er fremtiden. Ved en målrettet indsats på tilskudsområdet, kan dine produktionsomkostninger reduceres markant. Herved forbedres dit indtjeningsgrundlag. Vores timeløn er 1.500 kr.

Sidder du inde med nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os gratis. Det er først, når det konkrete arbejde igangsættes, at faktureringen begynder.

God rådgivning betaler sig altid, så kontakt os for mere information, eller tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.