KF Miljø ApS omsætter din virksomheds
idéer og strategier til sund vækst!

FÅRESTALDE

NAER åbner den 1. juli 2016 for ansøgninger der har til hensigt at give tilskud til løsgående søer i farestalde.

NATURA2000

NAER åbner den 5. august 2016 for ansøgninger under Natura2000 ordningen. Ordningen har til hensigt at give tilskud til bl.a. indhegning af Natura2000 områder.

ENERGI

Fra den 7. august 2015 hæver Natur Energy afregningsprisen for køb af kWh fra 0,38 kr. pr kWh til 0,43 kr. pr. kWh.
Tiltaget er gældende for både private og virksomheder.

DYREVELFÆRD

NAER lancerer en tilskudsordning der vedr. dyrevelfærd. Ordningen er er national ordning. Det nærmere indhold kendes endnu ikke, idet det ikke er offentliggjort p.t.

MODERNISERINGSORDNING 2016 FOR KVÆG

NAER åbner den 7. april 2016 for ansøgninger under moderniseringsordningen for kvæg. Puljen er målrettet malkekvæg og fedekalve.

Ordningen gælder for både økologiske og konventionelle landbrug.

MODERNISERINGSORDNING 2016 FOR SVIN

NAER åbner den 17. maj 2016 for ansøgninger under moderniseringsordningen for svin. Ordningen gælder hhv. renovering og nybyggerier.
Der vil være tale om differentieret tilskud.

ENERGI

Det muligt at opnå energitilskud til udfasning af interne køretøjer og ved skift til et energirigtig køretøj .

Der er ingen ansøgningsfrist

ØKOLOGISK INVESTERINGSSTØTTEORDNING

Den 1. november 2016 åbner NAER for ansøgninger under den økologiske investeringsstøtteordning.

Få tilskud ved udskiftning af din varmekilde.

Det kan være nyt for nogen, at hvis man ønsker at købe et nyt fyr til sin bolig, værkstedet, stalden eller lign., så vanker der kolde kontakter i form af tilskud ved salg af energibesparelsen.
Læs mere
slide6

NAER ÅBNER 1. JULI

Den 1. juli 2016 åbner NAER for ansøgninger til både svin, kvæg og gartnerier. Eks kan der søges om tilskud til fasefodring, LED lys, mælkekøling, opbevaringsanlæg til foderkorn, teltoverdækning, robotskrabere m.m. Ansøgningsfrist er den 1. september 2016, kl. 05.30

 

profile kopi

KF-Miljø Vejen

KF-Miljø ApS er en rådgivningsvirksomhed, der har specialiseret sig i udvikling af din virksomhed. Vi udarbejder ansøgninger om tilskud til miljø- og produktionsforbedrende forhold, der er til gavn for dig og din virksomhed og som har fokus på landbrugserhvervet.

KF Miljø ApS hjælper dig med at omsætte dine mål til handling og sikrer herved at din virksomhed holder fokus på reducerede produktionsomkostninger.

– We walk the talk

For private husejere >>

Samarbejdet mellem KF Miljø ApS og Centrovice består i et strategisk samarbejde 

Samarbejdespartner