KF Miljø ApS omsætter din virksomheds
idéer og strategier til sund vækst!

TILSKUD

NAER åbner den 30. april 2015 for ansøgninger der vedrører muligheden for at søge tilskud til indhegning af særlig udpegede Natura2000 arealer.

Tilskudsandelen udgør 100% og omfatter tilskuds til indhegning af arealer, EL forsyning, vandforsyning samt fangefolde. Ansøgningsfrist er den 2. juni 2015.

ENERGITILSKUD

Er du opmærksom på, at eks. etablering af frekvensstyring til mælkepumper
og eller forkøling med pladekøler medfører et energitilskud ??

ENERGITILSKUD

Vær OBS på at det er muligt at opnå energitilskud til montering af brændstofbesparende dæk
til eks. traktorer eller andre interne arbejdsredskaber i landbruget

ENERGI

Vær OBS på at afregningsprisen pr. solgt KWh øges fra 2014 af.

For 2013 har afregningsprisen være 0,32 kr. pr. kWh.

ENERGI

Det muligt at opnå energitilskud til udfasning af interne køretøjer og ved skift til et energirigtig køretøj .

Der er ingen ansøgningsfrist

MODERNISERINGSORDNING

I løbet af 2015 åbner puljen for moderniseringsordningen.

Ordningen er målrettet mælkeproduktion og slagtekalve.
Puljen vil få et indhold på 100 mio. kr.

Block HTML text

profil_farve

KF-Miljø Vejen

KF-Miljø ApS er en rådgivningsvirksomhed, der har specialiseret sig i udvikling af din virksomhed.

Det omfatter bl.a. tilskudssøgning til miljø- energirigtige investeringer i landbrugserhvervet, udvikling af idéer og projekter til nye forretningsområder og udarbejdelse af miljøanmeldelser m.m.

For private husejere >>